Grundfos, Bjerringbro (vandløb og bord-/bænkesæt)
Projektets formål var at demonstrere soldrevne pumper. Vandet i dette anlæg bliver pumpet op i terrænet fra en sø, hvortil det løber tilbage via et vandløb. Jeg designede og byggede dette vandløb, som skaber del i et naturligt miljø. Rundt om vandmiljøet skabte jeg stier og etablerede beplantning. Borde og bænke er designet og fremstillet til dette projekt, som samlet giver mulighed for et frirum til publikum, herunder medarbejdere på virksomheden.