Stenaldercenter Ertebølle
Opgaven var at formidle arkæologi og stenalderkultur og var opdelt i forskellige temaer: Arkæologisk udgravning, skov, vand og dyreliv. Der skulle etableres et vandløb igennem anlægget med tre mindre søer. Vandløbet havde til hensigt at give stemning og liv til de forskellige miljøer.
Jeg arbejdede i byggeforløbet tæt sammen med museets personale.