ARoS
Opbygning af betonpodier til særudstilling på ARoS (Marts 2020)

Grundfos, Bjerringbro (vandløb og bord-/bænkesæt)
Projektets formål var at demonstrere soldrevne pumper. Vandet i dette anlæg bliver pumpet op i terrænet fra en sø, hvortil det løber tilbage via et vandløb. Jeg designede og byggede dette vandløb, som skaber del i et naturligt miljø. Rundt om vandmiljøet skabte jeg stier og etablerede beplantning. Borde og bænke er designet og fremstillet til dette projekt, som samlet giver mulighed for et frirum til publikum, herunder medarbejdere på virksomheden.

Christiansø, Store Tårn (Fyrtårnmodel)
Interaktiv model til at vise virkningen af en linse på en lyskilde som fx i et fyrtårn. Modellen er udført i jern.

Stenaldercenter Ertebølle
Opgaven var at formidle arkæologi og stenalderkultur og var opdelt i forskellige temaer: Arkæologisk udgravning, skov, vand og dyreliv. Der skulle etableres et vandløb igennem anlægget med tre mindre søer. Vandløbet havde til hensigt at give stemning og liv til de forskellige miljøer.
Jeg arbejdede i byggeforløbet tæt sammen med museets personale.

Museum Østjylland – Grenå
Design og opbygning af forskellige miljøer til fremhævelse af museumsgenstande.
Udstillingen er opdelt i temaerne ”Jættestuen”, ”Skoven”, ”Køkkenmøddingen”, ”Strand” og ”Kalk”.

MOMU / Moesgaard Museum / Neandertaludstilling
Design og opbygning af 6 store flytbare sten som fungerer som lærred til animerede billeder af neandertalmenneskets hverdag. Desuden et lille landskab, hvor den lille neandertalpige sidder.

Murerarbejde
Jeg finder glæde ved renovering af bevaringsværdige og fredede bygninger og har erfaring fra mange specialopgaver.

NATURKRAFT, Ringkøbing
”Livets Træ”: 6 meter højt træ bygget til formidlingscenteret NATURKRAFT.
Træet udgør en del af en udstilling, som fremstiller menneskets opfattelse af sig selv. Det er opført i en af tre kupler, hvor det udgør midtpunktet i et meget spændende og stemningsfuldt miljø tegnet af Eskild Bjerre Laursen. I miljøet indgår lys, lyd og bevægelse, og træets grene kaster bevægelige skygger på indersiden af kuplen og rummets øvrige scenografi.

Museum Østjylland – Randers
”Fra istid til vikinger”. En rejse gennem 10.000 år af menneskets tilstedeværelse og kultur.
I tæt samarbejde med arkitekt og museumsformidler blev der opbygget en permanent udstilling. Med det formål at fremhæve museumsgenstande og give den rigtige stemning blev der etableret diverse udstillingsmiljøer.

Jacob A. Riis Museum, Ribe
”How the other half live”. I tæt samarbejde med arkitekt og museumspersonale byggede jeg et lille slumkvarter til illustration af New York i 1880. Formålet var at skabe den rette stemning til fremhævelse af Jacob A. Riis’ fotografier vist i stort format. Til udstillingen byggede jeg ligeledes et kamera til interaktiv formidling. Kameraet er udført i jern for holdbarhed men ligner træ og læder.

Tømrerarbejde
Jeg har bred erfaring indenfor tømrerfaget med speciale indenfor renovering og indretning.

Vandkunst (granitkar, løvemaske i stentøj)
Lille anlæg udført til privat have.

Limfjordsøsters, 350 cm i diameter. 
Skulpturopgave vundet i konkurrence udbudt af Nykøbing Mors Kommune.
Armeret beton.


Fremstilling af 3 steler og 4 porte til udstillingen Egyptiske Porte på Moesgaard Museum.
Overflader fremstår som sandsten.